Polecamy

Szkolenia - Ms Excel

Organizujemy szkolenia z praktycznego wykorzystania arkusza kalkulacyjnego Ms Excel w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

więcej...

24/7 Program dla optyka, zakładu optycznego, salonu optycznego
• optiLog24.pl •
• optyk • optometrysta •


Platforma optiLog24 jest nowoczesnym programem do obsługi salonu optycznego (optyka) oraz gabinetu optometrycznego.

więcej...

Wiadomości

Brak aktualnych wiadomości.

Nasze motto:   IT is it!

IT is it! - Bardzki.pl

Serwis internetowy powstał z myślą upowszechnienia wiedzy z zakresu wykorzystania technologii i technik informatycznych w szeroko rozumianym zarządzaniu firmą. Jest dedykowany menedżerom średniego i wysokiego szczebla oraz analitykom biznesowym.

Zajmujemy się wykorzystaniem informatyki w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Głównym obszarem naszej działalności są systemy klasy Business Intelligence, w szczególności systemy kontrolingu i budżetowania. Tworzymy systemy w architekturze dwu i trójwarstwowej z szerokim wykorzystaniem technologii internetowej, Hurtowni Danych i technik OLAPowych.

W swej pracy kierujemy się czterema zasadami:
- miernikiem jakości naszych usług jest zadowolenie użytkowników
- wspieramy naszych Klientów po zakończeniu projektu
- stosujemy sprawdzone technologie, nie eksperymentujemy na naszych klientach
- informatyka nie musi być droga.

Pomysłodawcą serwisu i autorem większości publikowanych materiałów jest Witold BARDZKI. Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, swoje doświadczenie gromadził pracując w kilku spółkach giełdowych, w których piastował kluczowe stanowiska menedżerskie, w sumie przez okres kilkunastu lat. Prócz prowadzenia wielu projektów komercyjnych jest również wykładowcą prowadzącym wiele szkoleń o tematyce wykorzystania narzędzi z obszaru informatyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Swą karierę zawodową rozpoczynał jako doktorant Katedry Informatyki na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie zajmował się wykorzystaniem narzędzi z obszaru sztucznej inteligencji (ang. Artificial Intelligence) w tym sztucznych sieci neuronwoych (ang. Artificial Neural Networks) i logiki rozmytej (ang. Fuzzy Logic) w prognozowaniu wielkości ekonomicznych. W tym czasie przyczynił się do napisania jako współautor i autor kilkunastu artykułów zamieszczonych na międzynarodowych konferencjach poświęconych tematyce sztucznej inteligencji, progozowaniu i rachunkowości.

Z pewnością określenia sztuczna inteligencja czy logika rozmyta mogą wydać się bardzo egzotyczne w zarządzaniu finansami czy w rachunkowości zarządzczej ale jest to rozumowanie błędne. Sztuczne sieci neuronowe są w stanie bez trudu odwzorowywać zależności nieliniowe, podczas gdy narzędzia ekonometryczne zakładają istnienie liniowego (prostoliniowego albo krzywoliniowego) związku pomiędzy modelowanymi zmiennymi (egzogenicznymi i endogenicznymi) co stanowi poważne ograniczenia i zawodność metod ekonometrycznych w sytuacjach nagłych zmian w gospodarce. Jedna z wiodących firm dostarczających rozwiązania klasy Business Intelligence (BI) - SAS Institute (http://www.sas.com/offices/europe/poland/) wyposażyła swój produkt w moduł prognostyczny, w którym w roli estymatorów wykorzystuje się kilka rodzin sztucznych sieci neuronowych. Dzieje się tak, ponieważ w mikroekonomii, na poziomie przedsiębiorstw wiele zależności ma charakter nieliniowy. Przykładem takiej nieliniowej zależności jest powiązanie nakładów na działania marketingowe (ATL i BTL) z realizowanym poziomem sprzedaży. Działania marketingowe mają charakter pewnych kampanii, eventów są prowadzone w różnych mediach poprzez różne środki, kanały komunikacji z klientem. Próba określenia liniowego związku pomiędzy nakładami na działania marketingowe (budżetu marketingu) z oczenikawanymi zmianami poziomu realizowanej sprzedaży (typu wzrost nakładów marketingowych o 10% spowoduje wzrost sprzedaży o 5%) jest skazana na niepowodzenie, bowiem o zależnościach liniowych w tym przypadku można mówić tylko w bardzo wąskich przedziałach zmienności, góra +/-1% - bo tylko w takim przedziale stosunek korelacji będzie miał akceptowalną wartość.

Logika rozmyta z kolei umożliwia szerokie wykorzystanie informacji jakościowych w wykonywaniu analiz. Dzieje się tak, ponieważ na wiele wielkości ekonomicznych należy patrzeć i je analizować w określonych warunkach, patrząc na nie przez pryzmat określonych sytuacji czy zdarzeń. Typowym zastosowaniem logiki rozmytej jest rozumienie stwierdzenia: "w tym miesiącu osiągnęliśmy dobry poziom sprzedaży". To zdanie wypowiedziane w styczniu i grudniu w firmie handlowej będzie oznaczało zdecydowanie różne wartości kwotowe. Dzięki zastosowaniu logiki rozmytej można swobodnie operować takimi sformułowaniami jak szybki wzrost, wysoki poziom kursu waluty, czy chociażby korzystna lokata bankowa. Takim językiem posługujemy się na co dzień, ale konkretne wartości kryjące się za tymi sformułowaniami mogą być różne i zależeć od sytuacji gospodarki. Warto nadmienić, że logika rozmyta jest bardzo precyzyjną logiką wielowartościową, jest rozszerzeniem klasycznej logiki boolowskiej (w której występują tylko dwie wartości: prawda i fałsz). Dzięki zastosowaniu logiki rozmytej można w bardzo prosty sposób tworzyć różne wersje budżetów np. pesymistyczny, neutralny i optymistyczny, gdyż sam fakt wykorzystania logiki rozmytej w systemie informatycznym będzie określał w wyrażeniu ilościowym, kwotowym takie pojęcia jak pesymistyczny poziom sprzedaży, pesymistyczny poziom kosztów magazynowania, itp. - a określenie pesymistyczny nie oznacza wcale przewartościowania wszystkich kwot o tą samą wartość wskaźnika pesymizmu (różne pozycje budżetowe mogą z różnym nasileniem reagować na pesymizm). Jedyny problem z wykorzystaniem logiki rozmytej polega na tym, że trzeba ją oprogramować.

Polecamy lekturę części poradnikowej wszystkim menedżerom średniego i wysokiego szczebla oraz analitykom, którzy zajmują się zagadnieniami klasy Enterprise Risk Management, Sustainability Management czy Business Analytics, a swej pracy posługują się tylko prostymi wskaźnikami typu EBIT, EBITA, ROI, ROE, IRR, przeciętny próg rentowności, płynności czy wskaźnikami rotacji zapasów, należności oraz zobowiązań i cash flows. Myślę, że warto jest poszerzać swoje horyzonty i warsztat, by móc lepiej wykonywać swoje obowiązki. W tym miejscu zacytuję stwierdzenie jednego z mędrców, które od 20-tu lat bardzo mnie motywuje do eksplorowania wiedzy: "Jeśli jedynym narzędziem, które posiadasz jest młotek, to wszystkie problemy wyglądają jak gwóźdź". Dlatego warto jest mieć przynajmniej zestaw młotków w kilku rozmiarach, a najlepiej zestaw narzędzi.